Hoppa till innehåll

Digitaltryckeri – Print On Demand

Modernt digitalt tryck

ISY har ett modernt digitaltryckeri som kan trycka allt från ett exemplar till väldigt många. Det kan till exempel röra sig om manualer, årsredovisningar eller andra publikationer som enbart trycks efter kundorder.

Ni och/eller era kunder kan lägga beställningar via våra webbutiker. ISY trycker sedan den beställda upplagan och distribuerar den direkt till er och/eller era kunder. Vi fakturerar gärna era kunder åt er och redovisar sedan försäljningen.

Genom att lägga era filer i vårt digitala lager kan vi förkorta produktionstiden och förenkla administrationen.

Ni behöver alltså inte trycka en hel upplaga utan betalar ett fast pris enbart för de publikationer ni eller era kunder beställer. Vi trycker bara när efterfrågan finns.

Dokumenten kan vi både rygghäfta eller limbinda och vi kan även biga omslagen.

Ni är varmt välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om era behov av lager- och logistiklösningar och vilka mervärden ISY kan tillföra er verksamhet. Kontakta vår VD Mark Sigvardsson på telefon 0701-120261 eller e-post mark@isydistribution.se.