Digitaltryckeri – Print On Demand

Modernt digitalt tryck

ISY har ett modernt digitaltryckeri som kan trycka allt från ett exemplar till väldigt många. Det kan till exempel röra sig om manualer, årsredovisningar eller andra publikationer som enbart trycks efter kundorder.

Ni eller era kunder kan lägga beställningar via webbutiker. ISY trycker sedan den beställda upplagan och distribuerar den direkt till er eller era kunder. Vi  fakturerar era kunder åt er och redovisar sedan försäljningen till er.

Genom att lägga era filer i vårt digitala lager kan vi förkorta produktionstiden och förenkla administrationen.

Ni behöver alltså inte trycka en hel upplaga utan betalar ett fast pris enbart för de publikationer ni eller era  kunder beställer. ISY trycker bara när efterfrågan finns.

Dokumenten kan vi både rygghäfta eller limbinda och vi kan även biga omslagen.

Ni är varmt välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om ditt behov av breda logistiklösningar och vilka mervärden ISY kan tillföra er verksamhet. Kontakta Mark Sigvardsson på telefon 035-197506, mobil 0701-120261 eller e-post mark@isydistribution.se!