Hoppa till innehåll

Fakta om tredjepartslogistik 3PL e-handel

Tredjepartslogistik – 3PL, 3 PL, Lager för e-handel, Logistik för e-handel

Tredjepartslogistik kan skrivas på flera sätt. Man kan till exempel även skriva 3PL eller 3 PL som en förkortning av ordet. Uttrycket kommer av engelskans ”third party logistics” och är en förkortning av detta. Man kan även säga ”lagerhållning åt andra företag” eller ”logistik för andra företag” och betyder att en tredje part ansvarar för logistik och leverans av produkter för ett annat företag. Det innebär att en tredjepartsleverantör tar hand om alla aspekter av företagets logistikbehov, inklusive transport, lagerhållning, hantering av beställningar, returer och leveranser. En 3PL-leverantör kan ta hand om allt från att organisera frakt och lagring av varor till att administrera returhantering och efterföljande leveranser. De kan också erbjuda logistikplanering och optimering, inklusive optimering av rutter för minskade utsläpp, förbättring av effektiviteten vid plockning och packning samt optimering av lagerhållning för att minska lagerkostnader.

Detta är inte minst viktigt för företag som har e-handel, men även för andra verksamheter som har behov av att lagra, plocka, packa och/eller skicka produkter på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt.

Gemensamt för samtliga begrepp är att ett företag som erbjuder tredjepartslogistik utför logistiska tjänster åt andra företag som väljer att inte ha sina lager i egna byggnader med egen personal och med allt administrativt jobb som detta medför. E-handeln växer stadigt idag och ett företag som har e-handel kan därför välja att lägga ut hela eller delar av sina logistiktjänster till ett företag som erbjuder 3PL. Om ett e-handelsföretag exempelvis växer fort så vill man kanske inte alltid själv investera i lagerbyggnader, köpa pallställ och plockhyllor, leasa eller köpa truckar och annan utrustning, och anställa personal. Då kan det vara enklare och mer kostnadseffektivt att börja samarbeta med ett företag som tillhandahåller dessa tjänster och med vilket man kan växa i egen takt. E-handelsföretaget kan då fokusera på det just detta företag är bra på, medan logistikföretaget fokuserar på sin kärnkompetens och båda företagen kan dra bra nytta av skalfördelar.

Fördelarna med att använda en 3PL-leverantör inkluderar således minskade kostnader, ökad effektivitet och flexibilitet, och minskade risker. Fördelarna kan mer specifikt beskrivas så här:

  • Expertis och erfarenhet: 3PL-leverantörer är specialiserade på logistik och har ofta omfattande erfarenhet och kunskap om branschen. Detta kan innebära att de kan erbjuda mer effektiva och kostnadseffektiva logistiklösningar än vad andra företag kan göra på egen hand.
  • Skalbarhet: 3PL-leverantörer kan skalas upp eller ner beroende på företagets behov vilket gör det möjligt för företag att anpassa sig till förändringar i efterfrågan utan att behöva göra betydande investeringar i sin egen logistikinfrastruktur.
  • Fokus på kärnverksamheten: Genom att outsourca logistikfunktioner till en 3PL-leverantör kan företag fokusera på sin kärnverksamhet och strategiska initiativ istället för att spendera tid och resurser på logistikuppgifter.
  • Teknologisk kompetens: Många 3PL-leverantörer är experter på logistiksystem och teknik och kan använda de senaste teknologiska innovationerna för att optimera och förbättra logistikprocesserna.
  • Internationell närvaro: Om ett företag har internationella behov kan en 3PL-leverantör hjälpa till att navigera i olika tull- och fraktregler, och även hantera internationella logistikuppgifter som till exempel tidszonskillnader, språkbarriärer och valutaväxling.

Ett företag som erbjuder denna typ av tjänster har vanligen egna lagerbyggnader med pallställ, plockhyllor, truckar, in- och avlastningsramper, och rutinerad personal. Vidare, så har denna typ av företag fungerande rutiner, tydliga arbetsprocesser, detaljerad redovisning och statistisk uppföljning. Man har också vanligtvis en väl fungerande IT-funktion med stor och erfaren kompetens av att integrera sitt eget ordersystem med kundernas webbutiker, beställningsportaler, hemsidor och andra lösningar på webben. Detta så att beställningar skickas över på ett smidigt och snabbt sätt, antingen online eller vid vissa tidpunkter på dagen, exempelvis kl. 7 på morgonen, kl. 12.30 och kl. 15. Företaget som erbjuder 3PL tar då ut plocklistor på beställningarna och packar normalt beställningarna samma dag. Varpå en transportör, till exempel PostNord, DHL, Schenker, Bring eller UPS, hämtar upp försändelserna samma eftermiddag och distribuerar dem till kunderna på snabbast möjliga sätt, oftast dagen därpå.

Man har vidare troligen bra egna fraktavtal med alla större transportörer och kan därmed erbjuda låga priser på paketleveranser med aviseringar. Genom att man hanterar stora volymer så har man troligen även bra priser på emballage, packtejp och fyllnadsmaterial, vilket innebär att denna kostnad hålls nere för den firma som anlitar logistikföretaget. Ett e-handelsföretag kan därmed dra stor nytta av de skalfördelar ett företag inom tredjepartslogistik erbjuder, så att kostnaderna hålls nere inom flera olika områden.

Brevförsändelser kan normalt inte spåras medan varubrev, paket och pallar är spårbara och flera av transportörerna erbjuder bra appar där man kan följa sina paket till dess att de levereras till ombud eller hem till ytterdörren vid villan, radhuset eller lägenheten.

En aktör som tillhandahåller logistiska tjänster har oftast också möjlighet att lägga med fakturor och ta betalt från slutkunder som sedan redovisas månadsvis.

Ytterligare en viktig tjänst som vanligtvis erbjuds är kundtjänst där man besvarar frågor som relaterar till beställningen. Det kan till exempel röra sig om kunder som ringer och frågar var paketet befinner sig, när en vara återkommer i lager, hur man beställer, adressändringar och annat. Om kundföretaget önskar så kan företaget som är verksamt inom tredjepartslogistik se till att lära sig lite mer om produkterna och därmed också besvara produktspecifika frågor.

För att använda en 3PL-leverantör, måste företag vanligtvis etablera ett avtal med leverantören som beskriver de tjänster som ska tillhandahållas, service nivåer, betalning och andra relevanta villkor. Företaget och 3PL-leverantören kommer att arbeta tillsammans för att säkerställa att varorna levereras på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt och att företagets logistikbehov uppfylls.

ISY Distribution erbjuder allt detta och lite mer! Du är varmt välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös dialog om hur vi kan hjälpa dig och din verksamhet så att du ökar din lönsamhet och effektivitet. Kontakta gärna VD Mark Sigvardsson på telefon 0701 120 261 eller mail mark@isydistribution.se . Vi ser fram emot att höras av!

Om oss

ISY kan ta hand om hela lagerhantering och distribution av produkter för e-handel, inklusive webbshop, fakturering och administration.


Kontakta Oss

Vi svarar så snart vi kan