Distribution

ISY hanterar och distribuerar brev, paket och styckegods på det mest kostnadseffektiva sättet för er som kund vilket gör att era totalkostnader hålls på en låg nivå. Vi använder oss av utvalda partners och stora och välrenommerade leverantörer.

Vi erbjuder även samdistribution, med möjlighet till kostnadsbesparingar och med kostnadsuppdelning mellan olika avdelningar eller kunder, beroende på hur samdistributionen sker. Vi kan till exempel procentfördela vikten eller fördela plockade artiklar i samdistributionen så att rätt kostnadsställe eller avdelning allokeras med rätt kostnader.

Vårt fina läge vid E6:an mitt i stråket Oslo, Göteborg, Malmö och Köpenhamn gör att vi har tillgång till ett intensivt logistiskt flöde som bidrar med att hålla nere kostnaderna för distributionen.

Vi kan givetvis även använda era fraktavtal om ni så önskar. Ni bestämmer!

Ni är varmt välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om ditt behov av breda logistiklösningar och vilka mervärden ISY kan tillföra er verksamhet. Kontakta Mark Sigvardsson på telefon 035-197506, mobil 0701-120261 eller e-post mark@isydistribution.se!