Våra serviceområden

Våra kunder kan välja hela eller delar av våra kompletta logistiklösning. Vi arbetar alltid långsiktigt tillsammans med våra kunder och erbjuder en kostnadseffektiv och flexibel tredjepartslogistik med hög kvalitet, alltifrån inköp till leveranser och fakturering av kunders kunder.

Certifikat: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001