Om Oss

Vilka vi är

Kompetenta och engagerade

ISY grundades 2003 och är väletablerade på marknaden. Våra duktiga och engagerade medarbetare är en av våra största tillgångar och gör att vi håller en hög servicenivå samtidigt som vi behåller den personliga relationen med våra kunder. Vi har en stor flexibilitet och stark självkänsla där eget ansvar och egen utveckling är en viktig del av det dagliga arbetet.

Vi arbetar gärna långsiktigt med våra kunder och är mycket lyhörda för våra kunders behov. Snabba lösningar, flexibilitet och innovation är avgörande fördelar som gör att våra kunder uppskattar oss som en pålitlig och personlig samarbetspartner.

ISY arbetar med breda logistiklösningar och tar ansvar för hela kedjan från inköp, avrop och lagerhållning till order, distribution och fakturering i Sverige och över hela världen för alla typer av produkter. Vårt mål är att vara bäst i branschen! Detta mål ställer höga krav på hela organisationen. Vi arbetar enbart med stora välrenommerade leverantörer. Vår personal är välutbildad med ett stort ansvarskännande. Våra högt ställda kvalitetskrav spänner över alla tjänster och utlovade leveranstider. Ett kontinuerligt miljöarbete syftar till att företaget både på kort- och lång sikt skall värna om vår omvärld. 

Packages being sorted by two employees
certifikat

Kostnadseffektiv tredjepartslogistik

Våra kunder kan välja hela eller delar av våra kompletta logistiklösningar. Vi erbjuder en kostnadseffektiv och flexibel tredjepartslogistik med hög kvalitet. Vårt strategiska läge i nybyggda lokaler vid E6:an mitt i det intensiva logistikstråket från Oslo via Göteborg och Malmö till Köpenhamn och vidare till resten av Europa gör att vi tar del av mycket kostnadseffektiva transporter vilket bidrar till att vi kan sänka totalkostnaden för våra kunder. Vi har en lång och ingående erfarenhet av logistiklösningar som vi gärna delar med oss av.

ISY är certifierade enligt ISO 9001:2015 (kvalitet), ISO 14001:2015 (miljö) och OHSAS 18001 (arbetsmiljö). ISY var en av de första företagen i Sverige som kunde certifiera sig enligt de nya standarderna ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015. Vi arbetar även efter ett ledningssystem för informationssäkerhet som anpassas efter kundönskemål.

 

Blue delivery truck on the road

Diskutera med oss

Ni är varmt välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om ditt behov av breda logistiklösningar och vilka mervärden ISY kan tillföra er verksamhet. Kontakta Mark Sigvardsson på telefon 035-197506, mobil 0701-120261 eller e-post mark@isydistribution.se!

ISY har sitt huvudkontor i Halmstad där även huvudlagret finns. 

Läs mer om personuppgifter, konfidentialitet och marknadsföring