Om oss

ISY grundades 2003 och är väletablerade på marknaden. Våra duktiga och engagerade medarbetare är en av våra största tillgångar och gör att vi håller en hög servicenivå samtidigt som vi behåller den personliga relationen med våra kunder. Vi har en stor flexibilitet och stark självkänsla där eget ansvar och egen utveckling är en viktig del av det dagliga arbetet.

Vi arbetar gärna långsiktigt med våra kunder och är mycket lyhörda för våra kunders behov. Snabba lösningar, flexibilitet och innovation är avgörande fördelar som gör att våra kunder uppskattar oss som en pålitlig och personlig samarbetspartner.

ISY arbetar med breda logistiklösningar och tar ansvar för hela kedjan från inköp, avrop och lagerhållning till order, distribution och fakturering i Sverige och över hela världen för alla typer av produkter. Vårt mål är att vara bäst i branschen! Detta mål ställer höga krav på hela organisationen. Vi arbetar enbart med stora välrenommerade leverantörer. Vår personal är välutbildad med ett stort ansvarskännande. Våra högt ställda kvalitetskrav spänner över alla tjänster och utlovade leveranstider. Ett kontinuerligt miljöarbete syftar till att företaget både på kort- och lång sikt skall värna om vår omvärld.

 

 

Våra kunder kan välja hela eller delar av våra kompletta logistiklösningar. Vi erbjuder en kostnadseffektiv och flexibel tredjepartslogistik med hög kvalitet. Vårt strategiska läge i nybyggda lokaler vid E6:an mitt i det intensiva logistikstråket från Oslo via Göteborg och Malmö till Köpenhamn och vidare till resten av Europa gör att vi tar del av mycket kostnadseffektiva transporter vilket bidrar till att vi kan sänka totalkostnaden för våra kunder. Vi har en lång och ingående erfarenhet av logistiklösningar som vi gärna delar med oss av.

ISY är certifierade enligt ISO 9001:2015 (kvalitet), ISO 14001:2015 (miljö) och OHSAS 18001 (arbetsmiljö). ISY var en av de första företagen i Sverige som kunde certifiera sig enligt de nya standarderna ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015. Vi arbetar även efter ett ledningssystem för informationssäkerhet som anpassas efter kundönskemål.

Ni är varmt välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om ditt behov av breda logistiklösningar och vilka mervärden ISY kan tillföra er verksamhet. Kontakta Mark Sigvardsson på telefon 035-197506, mobil 0701-120261 eller e-post mark@isydistribution.se!

 

 

ISY har sitt huvudkontor i Halmstad där även huvudlagret finns.

 

 

 

 

Personuppgifter, sekretess och marknadsföring

Det är viktigt för oss på ISY att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi är därför mycket noga med att dina uppgifter hanteras på ett säkert sätt, som följer både gällande lagar och våra egna rutiner. Vi strävar efter att alltid skydda dina uppgifter med hjälp av tekniska åtgärder så att uppgifterna inte kan manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga.

Personuppgifter

När du beställer produkter hos oss anger du personuppgifter såsom namn och adress samt eventuellt mailadress, telefonnummer och i vissa fall även personnummer. Denna information behöver vi för att kunna fullgöra vårt avtal och utföra tjänsten gentemot dig, leverera produkten och kunna komma i kontakt med dig angående din beställning om så skulle behövas. Personnummer krävs av vissa av våra uppdragsgivare.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är ISY Informationssystem AB, 556640-3977, Furuviksringen 10, 302 44 Halmstad, som behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dina kunduppgifter endast används av ISY Informationssystem AB, våra uppdragsgivare och kunder samt våra samarbetspartners som exempelvis transportörer. Syftet med denna behandling är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund och beställare. Personuppgifterna behandlas på ett sådant sätt som krävs av oss enligt lag.

Vi sparar dina personuppgifter i våra system så länge det är lagstadgat. När det gäller faktureringsinformation så sparar vi det i åtta år.

Du har rätt att på begäran ta del av dessa uppgifter. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det oss att vidta rättelseåtgärder eller radera dem. Om du har frågor kring detta så får du gärna kontakta oss via telefon eller e-post.

ISY Informationssystem AB kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller om ISY Informationssystem AB anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande ISY Informationssystem AB.

Betalningstransaktioner (kort- och direktbetalning) hanteras av vår betalningspartner NETS för att garantera en snabb och säker betalning.

Samtycke

Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att ISY Informationssystem AB lagrar och använder uppgifter om din beställning samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig, våra kunder samt myndigheter, och därmed följa de lagkrav som finns. Alla uppgifter som lämnas till oss eller som vi får del av kommer att behandlas av ISY Informationssystem AB i egenskap av personuppgiftsbiträden till våra kunder, eller personuppgiftsansvariga i förekommande fall.

Säkerhet

Vi använder omfattande säkerhetsteknik och processer för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller utlämning. Till exempel så lagrar vi dina personuppgifter på säkrade datorservrar, som befinner sig i kontrollerade miljöer.

När det gäller cookies så lagras endast en sessionsvariabel i form av ett unikt ID för den aktuella sessionen som sedan raderas efter senast 12 timmar. När det gäller hanteringen av cookies i fportalen.se så finns en särskild information om detta vid inloggningen.

Du kan se att den webbsida du besöker är säker i adressen. Om du befinner dig på en säker sida börjar den med https:// där ”s” står för ”secure”.

Marknadsföring och nyhetsbrev

Personuppgifterna används inte för marknadsföring, nyhetsbrev eller andra liknande aktiviteter. Du kommer således inte att bli kontaktad via t.ex. mail, nyhetsbrev, direktmarknadsföring, marknadsundersökningar m.m. ISY Informationssystem AB kommer aldrig att låta en tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Kommunikation

För att kunna upprätthålla en god servicenivå gentemot dig som kund och beställare så dokumenterar vi all kundkommunikation.

Du kan kontakta oss på telefon 035-197500 eller e-postadress info@isydistribution.se.

 

 

 

Direktlänkar till övriga sidor:

Lagerhantering • Order, webshop och förskrivningssystem • Plock och pack • Fakturering, redovisning och administration • Distribution • Kundtjänst • Utskick • Prenumerationsservice • Digitaltryck Print on Demand