Personuppgifter, sekretess och marknadsföring

Grey shade image of truck on the road

Det är viktigt för oss på ISY att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi är därför mycket noga med att dina uppgifter hanteras på ett säkert sätt, som följer både gällande lagar och våra egna rutiner. Vi strävar efter att alltid skydda dina uppgifter med hjälp av tekniska åtgärder så att uppgifterna inte kan manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga.

Personuppgifter

När du beställer produkter hos oss anger du personuppgifter såsom namn och adress samt eventuellt mailadress, telefonnummer och i vissa fall även personnummer. Denna information behöver vi för att kunna fullgöra vårt avtal och utföra tjänsten gentemot dig, leverera produkten och kunna komma i kontakt med dig angående din beställning om så skulle behövas. Personnummer krävs av vissa av våra uppdragsgivare.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är ISY Informationssystem AB, 556640-3977, Furuviksringen 10, 302 44 Halmstad, som behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dina kunduppgifter endast används av ISY Informationssystem AB, våra uppdragsgivare och kunder samt våra samarbetspartners som exempelvis transportörer. Syftet med denna behandling är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund och beställare. Personuppgifterna behandlas på ett sådant sätt som krävs av oss enligt lag.

Vi sparar dina personuppgifter i våra system så länge det är lagstadgat. När det gäller faktureringsinformation så sparar vi det i åtta år.

Du har rätt att på begäran ta del av dessa uppgifter. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det oss att vidta rättelseåtgärder eller radera dem. Om du har frågor kring detta så får du gärna kontakta oss via telefon eller e-post.

ISY Informationssystem AB kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller om ISY Informationssystem AB anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande ISY Informationssystem AB.

Betalningstransaktioner (kort- och direktbetalning) hanteras av vår betalningspartner NETS för att garantera en snabb och säker betalning.

Samtycke

Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att ISY Informationssystem AB lagrar och använder uppgifter om din beställning samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig, våra kunder samt myndigheter, och därmed följa de lagkrav som finns. Alla uppgifter som lämnas till oss eller som vi får del av kommer att behandlas av ISY Informationssystem AB i egenskap av personuppgiftsbiträden till våra kunder, eller personuppgiftsansvariga i förekommande fall.

Säkerhet

Vi använder omfattande säkerhetsteknik och processer för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller utlämning. Till exempel så lagrar vi dina personuppgifter på säkrade datorservrar, som befinner sig i kontrollerade miljöer.

När det gäller cookies så lagras endast en sessionsvariabel i form av ett unikt ID för den aktuella sessionen som sedan raderas efter senast 12 timmar. När det gäller hanteringen av cookies i fportalen.se så finns en särskild information om detta vid inloggningen.

Du kan se att den webbsida du besöker är säker i adressen. Om du befinner dig på en säker sida börjar den med https:// där ”s” står för ”secure”.

Marknadsföring och nyhetsbrev

Personuppgifterna används inte för marknadsföring, nyhetsbrev eller andra liknande aktiviteter. Du kommer således inte att bli kontaktad via t.ex. mail, nyhetsbrev, direktmarknadsföring, marknadsundersökningar m.m. ISY Informationssystem AB kommer aldrig att låta en tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. 

Kommunikation

För att kunna upprätthålla en god servicenivå gentemot dig som kund och beställare så dokumenterar vi all kundkommunikation.

Du kan kontakta oss på telefon 035-197500 eller e-postadress info@isydistribution.se.

Om Oss
Picture of black warehouse

ISY tar hand om hela lagerhantering och distribution av produkter för
e-handel, inklusive webbshop, fakturering och administration.

Kontakta Oss

Vi svarar inom 48 timmar