Hoppa till innehåll

PERSONUPPGIFTER, SEKRETESS OCH MARKNADSFÖRING

Det är viktigt för oss på ISY att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi är därför mycket noga med att dina uppgifter hanteras på ett säkert sätt, som följer både gällande lagar och våra egna rutiner. Vi strävar efter att alltid skydda dina uppgifter med hjälp av tekniska åtgärder så att uppgifterna inte kan manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är ISY Distribution AB, 559359-3121, Furuviksringen 10, 302 44 Halmstad, som behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dina kunduppgifter endast används av ISY Distribution AB, våra uppdragsgivare och kunder samt våra samarbetspartners som exempelvis transportörer. Syftet med denna behandling är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund och beställare. Personuppgifterna behandlas på ett sådant sätt som krävs av oss enligt lag.

Vi sparar dina personuppgifter i våra system så länge det är lagstadgat. När det gäller faktureringsinformation så sparar vi det i åtta år.

Du har rätt att på begäran ta del av dessa uppgifter. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det oss att vidta rättelseåtgärder eller radera dem. Om du har frågor kring detta så får du gärna kontakta oss via telefon eller e-post.

ISY Distribution AB kommer inte, utan ditt samtycke, att vidare förmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller om ISY Distribution anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande ISY Distribution.

Betalningstransaktioner (kort- och direktbetalning) hanteras av vår betalningspartner NETS för att garantera en snabb och säker betalning.

Samtycke

Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att ISY Distribution AB lagrar och använder uppgifter om din beställning samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig, våra kunder samt myndigheter, och därmed följa de lagkrav som finns. Alla uppgifter som lämnas till oss eller som vi får del av kommer att behandlas av ISY Distribution AB i egenskap av personuppgiftsbiträden till våra kunder, eller personuppgiftsansvariga i förekommande fall.

Säkerhet

Vi använder omfattande säkerhetsteknik och processer för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller utlämning. Till exempel så lagrar vi dina personuppgifter på säkrade datorservrar, som befinner sig i kontrollerade miljöer.

När det gäller cookies så lagras endast en sessionsvariabel i form av ett unikt ID för den aktuella sessionen som sedan raderas efter senast 12 timmar. När det gäller hanteringen av cookies i fportalen.se så finns en särskild information om detta vid inloggningen.

Du kan se att den webbsida du besöker är säker i adressen. Om du befinner dig på en säker sida börjar den med https:// där ”s” står för ”secure”.

Marknadsföring och nyhetsbrev

Personuppgifterna används inte för marknadsföring, nyhetsbrev eller andra liknande aktiviteter. Du kommer således inte att bli kontaktad via t.ex. mail, nyhetsbrev, direktmarknadsföring, marknadsundersökningar m.m. ISY Distribution AB kommer aldrig att låta en tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Kommunikation

För att kunna upprätthålla en god servicenivå gentemot dig som kund och beställare så dokumenterar vi all kundkommunikation.

Du kan kontakta oss på telefon 035-197500 eller e-postadress info@isydistribution.se.

Om oss

ISY tar hand om hela lagerhantering och distribution av produkter för e-handel, inklusive webbshop, fakturering och administration.


Kontakta Oss

Vi svarar så snart vi kan