Prenumerationsservice

Omfattande service

Genom att låta ISY hantera era prenumerationsärenden frigör ni viktig tid till er egen marknadsföring och produktutveckling.

Vi erbjuder en heltäckande prenumerationsservice som omfattar:

Självklart tar vi också hand om lagerhantering, adressering och utskick genom vårt lagerhotell och distributionsservice. Detta ger er som kund kortare ledtider och lägre prenumerantkostnader.

Ni är varmt välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om ditt behov av breda logistiklösningar och vilka mervärden ISY kan tillföra er verksamhet. Kontakta Mark Sigvardsson på telefon 035-197506, mobil 0701-120261 eller e-post mark@isydistribution.se!